forum SignWriting List Forum
  Message 620  |  Previous | Next  [ Up Thread ] Message Index
From:  Valerie Sutton
Date:  Mon Nov 30, 1998  9:38 pm
Subject:  Deaf Opinions, Eva Abildgaard


November 30, 1998

Eva Abildgaard, Denmark
http://www.SignWriting.org/deaf013.html

Note: Eva learned and used SignWriting at the Randersgade School for the
Deaf in Copenhagen, in 1984-1985. The excerpt below is taken from the book
entitled Undervisning i Tegnskrift/Tegnsprog (Instruction In
SignWriting/Sign Language). The English translation is pasted below the
Danish article...

_________________________

Dansk, Danish

Jey synes, det er sjovt at skrive tegnsprogskrift. Nogle gange er det
svaert at finde ud af, hvilket tegn det er. Tegnsprogskrift skriver vores
sprog. Vi laerer ogsaa at skrive dansk, saa vi kan skrive de to sprog hver
for sig. F.eks. somme tider skriver jeg en stil, og der blander jeg dansk
og vort sprog sammen. Min laerer laver det lidt om, og bagefter kan jeg se,
hvad fejlene er. I tegnsprogs-timerne laerer vi en masse forskelligt, og
laerer, hvor forskellen er mellem vort sprog og dansk. Jeg foeler, jeg
bliver dygtigere til at skrive dansk grammatik.

_________________________

Engelsk, English

I think that it is fun to write in SignWriting. There are times when it is
difficult to figure out which sign is written. SignWriting writes our
language. We also are learning to write Danish, so we can write both
languages in their own right. For example, sometimes I write signs, and I
blend Danish and our language (Danish Sign Language) together. My teacher
corrects my writing a little, and after that, I can see where I made
mistakes. In our sign language lessons, we are learning a great many
things, and we are learning where the differences lie between our language
and Danish. I feel I am becoming more skilled at writing Danish grammar.

Eva Abildgaard, 1984
Copenhagen, Denmark

__________________________

Valerie :-)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Valerie Sutton at the DAC
Deaf Action Committee for SW

SignWriting

http://www.SignWriting.org

Center For Sutton Movement Writing
an educational nonprofit organization
Box 517, La Jolla, CA, 92038-0517, USA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Message 620  |  Previous | Next  [ Up Thread ] Message Index